Menu

Disclaimer

Hoewel Onderlingehulp aan de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorg heeft besteed, aanvaardt Onderlingehulp geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Onderlingehulp is een handelsnaam van Onderlingehulp Antillen Verzekeringen II N.V.

DE INFORMATIE OP DE SITE

Onderlingehulp versterkt met deze website zoveel mogelijk informatie, maar deze website heeft niet het doel volledige product- en polis informatie te geven. Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze medewerkers of uw verzekeringsadviseur. Alle rechten van de inhoud van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan Onderlingehulp. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Onderlingehulp worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.

VRAAG PERSOONLIJK ADVIES

De informatie op deze website kunt u niet beschouwen als een persoonlijk advies. Bij de informatie op de site zijn wij uitgegaan van algemene uitgangspunten; daarvan staat niet vast of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Wilt u dat al uw relevante omstandigheden worden meegenomen in een berekening? Dan raadt Onderlingehulp aan contact op te nemen met onze medewerkers of uw verzekeringsadviseur. Dan kunt u meteen de juistheid en volledigheid van de betreffende productinformatie verifiëren.

FUNCTIONEREN VAN DEZE SITE

Onderlingehulp stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren. Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) deze site tijdelijk niet (goed) functioneert. Onderlingehulp vraagt begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Onderlingehulp geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor informatie op deze websites.

Contact

De La Sallestraat 84
Oranjestad, Aruba

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag: 8:00 - 15:45
Support via Whatsapp
+2975924177